Day

septembrie 17, 2014

Protejați Pădurile – măsuri de protecție antiincendiu

Pădurea este cel mai important factor stabilizator al mediului înconjurător, tot ce lezează pădurea, lezează mediul, deci – viaţa umană ! Pentru supravieţuirea ei, întreaga populaţie trebuie să ocrotească pădurea. Din nefericire, anual în România se pierd circa 350 ha de pădure...
READ MORE
12